Wat is modern
medewerkerstevredenheidsonderzoek?

voor strategische HR professional

MTO

Modern

Vanaf € 1.750 per meting voor strategische HR professionals

Wat is modern medewerkerstevredenheidsonderzoek? Hoe kan je medewerkerstevredenheid op een moderne manier meten? Als je medewerkertevredenheid wilt meten, kan je simpel beginnen. Je kan iedereen persoonlijk vragen “Hoe tevreden ben je?” en daar dan over praten.

Wat is modern medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een goed gesprek met een medewerker leidt tot oog voor zinnige dingen om te doen of te veranderen. Daarnaast voelen je mensen zich gehoord, ook heel prettig.

Geeft dit een goede analyse en een helder overzicht? Nee, dat niet. En in een kleine organisatie is dat ook niet noodzakelijk. Zodra de organisatie groter wordt, helpt een aanpak die met meer structuur leidt tot actie. Amplixs kan je helpen om dat te bereiken.

Ouderwets medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Uiteraard kan je ook een duur bureau inhuren. Die gaan nadenken over allerlei vragen, alles voor jullie in een online vragenlijst bouwen. Na de meting schrijven ze dikke rapporten en organiseren praatsessies. Zo’n wetenschappelijke benadering van het MedewerkersTevredenheidsOnderzoek klinkt een stuk serieuzer. Dit heeft vaak de voorkeur van de ‘board room’.  Weet je daarna echt waar je mee aan de slag moet? Is concreet waar je moet beginnen? Nee, het concrete resultaat van zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek valt helaas vaak tegen.

Medewerkerbetrokkenheid en bevlogenheid

Wat is modern medewerkerstevredenheidsonderzoek? Je kiest voor het MTO een bepaalde insteek. Dat kan een thema zijn en/of een metric. Tevredenheid van medewerkers is een paraplubegrip. Binnen de context van de organisatie vertaal je naar medewerkertevredenheid. Dat praat je al snel over specifieke thema’s zoals veiligheid en vitaliteit. Ook spreken we graag over medewerkerbetrokkenheid en bevlogenheid. Dit klinkt actiever dan ‘tevredenheid’ enquete.

Modern MTO: meten en verbeteren

Jij begrijpt dat betrokkenheid en bevlogenheid de enthousiaste versies zijn van tevredenheid. En jij wilt tevredenheid van medewerkers niet alleen vaststellen met een medewerkertevredenheid enquete. Maar vooral ook kijken waar de ruimte zit voor ontwikkeling en verbetering? Daar willen wij je graag mee helpen. Sinds 2003 helpen wij organisaties met slimme onderzoeken. Metingen waarmee je je niet blindstaart op gemiddelden. Nee, belevingsonderzoeken die helder maken wat je goed doet. En wat en hoe het beter kan, zodat je daadwerkelijk vooruit komt.

Strategisch MTO voor moderne Human Resource professionals

Belangrijkste punten

  • Maakt van tevredenheid geen ontevredenheid
  • Neemt belemmeringen weg voor de medewerker én de klant
  • Feedback gericht op verbeteringen
  • Vanaf € 1.750,- per meting
  • AVG proof

onze visie

Met plezier laten wij jou zien wat we voor jullie organisatie kunnen doen.

Meer weten over onze visie op beleving en tevredenheid en de meetoplossingen waarmee we jullie organisatie vooruit kunnen helpen?