Vaardigheden medewerkers

Vaardige medewerkers voorkomen problemen.

Medewerkers die beschikken over de juiste kennis en de juiste vaardigheden kunnen beter inspelen op de behoeften van je klanten.

Zeker in situaties waar veiligheid een issue is, kan het verstandig zijn om te controleren of je medewerkers weten waar ze mee bezig zijn.

Speciaal voor die situaties hebben we onze eigen slimme tool ontwikkeld.

Online toetsen

Met ons online toetssysteem kunnen we vaststellen of je medewerkers en managers over de juiste kennis beschikken. Je kunt het koppelen met bestaande e-learningapplicaties.

Ons toetssysteem wordt gebruikt voor veiligheidsonderzoeken bij bijvoorbeeld HACCP, burgerluchtvaartveiligheid, compliancytoetsen en brand & veiligheid.

Onmogelijk om te gokken

We hebben ons systeem ontwikkeld omdat we niet konden leven met bestaande toetssystemen die je met een beetje goed gokken wel om de tuin leidt. Dat gebeurt bij ons nooit.

Zo maken we geen gokbare multiplechoicevragen, maar vragen we wat de medewerker zal doen.

Kennis x Zekerheid = Risico

In een toets onderzoeken we met juist/onjuist-stellingen de kennis van een medewerker. Daarnaast meten we de mate van zekerheid.

Een onjuist antwoord met een hoge mate van zekerheid is een gevaarlijke combinatie. Het is dan namelijk erg aannemelijk dat het in de praktijk fout gaat.

Zicht op risico’s op elk niveau

Met ons toetssysteem krijg je zicht op risico’s bij individuen, teams, afdelingen of hele locaties.

Het mooie is dat je met Assures precies weet waar je interventies moet plegen. Een vooral: wat voor interventies noodzakelijk zijn. Zo kun je op individueel niveau ingrijpen, maar ook de hele organisatie verbeteren.

Wat we bijvoorbeeld vragen:

  • Wat is het risico op medische fouten?
  • Beschikken je docenten over de juiste didactische vaardigheden?
  • Wat is het risico op een voedselvergiftiging?
  • Weten je medewerkers wat ze moeten doen bij brand?
  • Kennen je medewerkers de veiligheidsprocedures?