Onderwijs is géén
sluitpost of vrijblijvend experiment

Het verdient ruimte en richting

OKO / OTO

Onderzoek in onderwijs

Vanaf € 350,- per meting voor professionals in onderwijs en opleiding

In het onderwijs botsen technologische vooruitgang en klassieke opvattingen over ontwikkeling en beschaving op elkaar. Bijna iedereen heeft een mening over het onderwijs en het speelveld verandert voortdurend. Vaak door hypes, soms door echte inzichten.

BESTE VOOR ieder KIND

Wat is onderwijskwaliteit volgens jou? Ouders willen het beste voor hun kind. Studenten maken schulden voor een opleiding. En hopen dat het bijdraagt aan hun toekomst. In het voortgezet onderwijs worstelen leerlingen met prestatiedruk. Terwijl schoolkinderen leren leren van zeer gemotiveerde leerkrachten. Leerkrachten die helaas veel werkdruk ervaren in, met name, de administratieve kant van hun werk.

BESTE ONDERWIJS

Toch geloven we graag dat Nederland het beste onderwijs van de wereld heeft. Helaas zijn er maar weinig objectieve criteria waarmee dat wordt vastgesteld. Logisch, want wie bepaalt wat kwaliteit is? Het Ministerie? Onderwijsorganisaties krijgen tegenwoordig juist van gemeentelijke overheden extra taken en eisen opgelegd, vaak zonder serieuze aanvullende financiering. De contexten waarin scholen werken, denk ook aan de populatie, loopt sterk uiteen.

WMK

Gek genoeg wordt in primair onderwijs elke school langs dezelfde meetlat gelegd. ‘Werken met Kwaliteit’ (WMK) is ontwikkeld voor alle basisscholen en is gebaseerd op het Toezichtkader Primair Onderwijs. WMK is in het PO marktleider op het gebied van kwaliteitszorg. Deze dominante positie vloeit voort uit het massale gebruik van Parnassys in het Primair Onderwijs. Amplixs denkt dat meten beter kan.

Nationale Studenten Enquete

Ook in het het hoger onderwijs wordt elke instelling langs dezelfde meetlat gelegd. In 2018 is de Nationale Studenten Enquete (NSE) voor het laatst met succes uitgevoerd. De NSE van 2019 is door fouten in de verzending als onbetrouwbaar bestempeld en de NSE van 2020 is nog niet uitgevoerd. Amplixs denkt dat het beter kan.

onderwijskwaliteitsonderzoek voor professionals

Belangrijkste punten

 • Hoge respons met compacte vragenlijsten
 • Nieuwe leerlingen en studenten ‘organisch’ werven
 • Speerpunten voor verbeteringen helder in kaart
 • Direct individuele aandacht kunnen geven waar dat nodig is
 • Praktische feedback voor leerkrachten/docenten
 • Evalytics koppeling beschikbaar
 • Vanaf € 350,- per meting
 • AVG proof

onze visie

Met plezier laten wij jou zien wat we voor jullie organisatie kunnen doen.

Meer weten over onze visie op onderwijs en kwaliteit en de meetoplossingen waarmee we jullie organisatie vooruit kunnen helpen?

ONDERWIJSKWALITEIT

In het onderwijs wordt, net als in de zorg, gewerkt met vastgestelde vragenlijsten. Dit gebeurt om de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van betrokkenen zuiver vast te stellen. Deze vragenlijsten zijn zo lang en ‘wetenschappelijk’ dat bijna niemand het einde haalt. En als je het einde haalt, kan het toch misgaan. Want een ontbrekend antwoord op een niet-verplichte vraag kan de volledige deelname uitsluiten. Zonder dat je het weet.

LAGE RESPONS

Een lage respons hoeft op zich geen probleem te zijn. Wij zien echter weinig toegevoegde waarde voor onderwijsorganisaties in onderzoek dat zich richt op maximale ‘wetenschappelijkheid’. Want de respons zakt volledig door de bodem. Het is onderzoek dat zich volledig richt op het meten zelf. Waardoor het in de praktijk te vaak helemaal niets meet. De ‘meetopbrengst’ is zo gering, dat het resultaat zich onmogelijk laat vertalen naar concrete ‘tips & tops’. Terwijl dat is waar je als organisatie naar zoekt om vooruit te komen.

ONDERWIJSVISIE

Wij geloven in een continu meetinstrument dat in een korte cyclus bijdraagt aan meten en verbeteren. Een meetinstrument waarin je, als organisatie, je eigen visie en doelen centraal stelt. Wij begrijpen dat die visie en doelen, ook bínnen een koepelorganisatie, per school of faculteit kunnen verschillen. Bijvoorbeeld op basis van historie, locatie of identiteit.

onderwijstevredenheidsonderzoek voor professionals

Belangrijkste punten

 • Hoge respons met compacte vragenlijsten
 • Nieuwe leerlingen en studenten ‘organisch’ werven
 • Speerpunten voor verbeteringen helder in kaart
 • Direct individuele aandacht kunnen geven waar dat nodig is
 • Praktische feedback voor leerkrachten/docenten
 • Evalytics koppeling beschikbaar
 • Vanaf € 350,- per meting
 • AVG proof

onze mensen

We werken met een fijne verzameling vakmensen die elkaar graag aanvullen en elkaar ook tegenspreken waar nodig. Daar zijn we best een beetje trots op.

Met plezier laten wij jou zien wat we voor jullie organisatie kunnen doen.

KIJK op KWALITEIT

Amplixs creëert kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door metingen en rapporten zo in te richten dat ze de kern raken. Niet meer, niet minder. We maken voor jullie je eigen meetlat en helpen je die goed te gebruiken. Zo scheiden we de zin van de onzin. En kunnen scholen en instellingen binnen hun eigen ‘kijk op kwaliteit’ werken aan gerichte ontwikkeling.

CORONA

Een mooi voorbeeld zijn onze metingen van de tevredenheid over het thuisonderwijs. Door de overheidsmaatregelen rond het Corona-virus, werden (thuiswerkende) ouders met kinderen in primair en voortgezet verantwoordelijk voor ‘thuisonderwijs’. Met name ouders met kinderen in het primair onderwijs droegen van de ene op de andere dag vrijwel het volledige onderwijsprogramma.

THUISONDERWIJS EVALUATIES

In korte tijd hebben we hiervoor speciale ‘flitsevaluaties’ ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat scholen direct van de ervaringen van ouders konden leren en hen zo optimaal mogelijk konden faciliteren.

THUISONDERWIJS FLITSEVALUATIES

Belangrijkste punten

 • Hoge respons met compacte vragenlijsten
 • Speerpunten voor verbeteringen helder in kaart
 • Direct individuele aandacht kunnen geven waar dat nodig is
 • Praktische feedback van leerlingen, ouders en leerkrachten
 • Vanaf € 350,- per meting
 • AVG proof

flitsevaluaties

Klik hieronder voor meer informatie over de thuisonderwijs flitsevaluaties.