Kwaliteit en veiligheid

Vaardige mensen voorkomen problemen

Hoe kan je kwaliteit vaststellen? Medewerkers die beschikken over de juiste kennis en de juiste vaardigheden garanderen de kwaliteit van producten en diensten.

CHECK DUBBEL CHECK

Zeker in situaties waar veiligheid een issue is, kan het verstandig zijn om te controleren of je medewerkers weten waar ze mee bezig zijn.

Speciaal voor die situaties hebben we onze eigen slimme tool ontwikkeld. Zodat je kwaliteit en veiligheid voortaan kunt meten.

Kennis x Zekerheid = Risico

In een toets onderzoeken we met juist/onjuist-stellingen de kennis van een medewerker. Daarnaast meten we de mate van zekerheid.

Een onjuist antwoord met een hoge mate van zekerheid is een gevaarlijke combinatie. Het is dan namelijk erg aannemelijk dat het in de praktijk fout gaat.

Online
toetsen

Met ons online toetssysteem kunnen we vaststellen of je medewerkers en managers over de juiste kennis beschikken. Je kunt het koppelen met bestaande e-learningapplicaties. Ons toetssysteem wordt gebruikt voor veiligheidsonderzoeken bij bijvoorbeeld HACCP, burgerluchtvaartveiligheid, compliancytoetsen en brand & veiligheid.

Onmogelijk om
te gokken

We hebben ons systeem ontwikkeld omdat we niet konden leven met bestaande toetssystemen die je met een beetje goed gokken wel om de tuin leidt. Dat gebeurt bij ons nooit. Zo maken we geen gokbare multiplechoicevragen, maar vragen we wat de medewerker zal doen.

op elk niveau
de risico’s in beeld

Met ons toetssysteem krijg je zicht op risico’s bij individuen, teams, afdelingen of hele locaties.

ACTIE OP HET JUISTE NIVEAU

Je achterhaalt precies waar je interventies moet plegen. Een vooral: wat voor interventies noodzakelijk zijn. Zo kun je op individueel niveau ingrijpen, maar ook de hele organisatie verbeteren.

WAT WILLEN WE WETEN?

  • Wat is het risico op medische fouten?
  • Kennen je medewerkers de veiligheidsprocedures?
  • Weten je medewerkers wat te doen als er brand is?
  • Kennen je docenten het Expliciete Directe Instructie model en gebruiken ze het ook?
  • Wat is het risico op een voedselvergiftiging?