Wat goed onderwijs is
bepaal je liever zelf

Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat

Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Want het onderwijs staat onder druk. Verschillende visies botsen in het onderwijs op elkaar. Van Studiehuis tot gepersonaliseerd onderwijs en ‘evidenced based’ leren. Continu vernieuwen. Pas na verloop van tijd weet je wat een hype is en welke trend doorzet.

Goed onderwijs

Kinderen zijn nieuwsgierig maar worstelen soms met zichzelf en met hun prestaties, gesteund en gemotiveerd door vakdocenten. Kern blijft: ouders willen het beste voor hun kind. Hoe kunnen scholen daar het beste op inspelen?

Goed onderwijs is ook belangrijk voor studenten. Terwijl zij zich druk maken over ECTS (studiepunten), hopen zij vooral dat de opleiding waar ze schulden voor maken bijdraagt aan hun toekomst.

LEEROPBRENGST

Wij geloven in een schooldirecteur of coördinator onderwijskwaliteit met een visie op de langere termijn. Iemand die begrijpt dat het hoogste rapportcijfer meestal níet duidt op de grootste leeropbrengst.

Een man of vrouw die geen last heeft van een ‘recruitmentbril’. Maar de moed heeft om te sturen op échte vooruitgang. Want voor een deel is de drang naar vernieuwing de ambitie om ‘het warme water opnieuw uit te vinden’, zoals dat in Vlaanderen heet.

ONDERWIJSKWALITEIT

Wij denken dat goed onderwijs per definitie maatwerk is. Dat het voortvloeit uit een zinnige visie op de ontwikkeling van jonge mensen. Dat een schooldirecteur ook een beetje een gastheer is. En dat kwaliteit in de eerste plaats ontstaat in de beleving van de gebruikers, in dit geval dus studenten en de leerlingen en hun ouders.

Direct daarachter, schatten we de mening van de onderwijsprofessional (de docent of leerkracht) zeer hoog in.

MEEWERKEND VOORWERP

Mensen zijn verschillend. En jonge mensen zoeken grenzen op. Aan leerkrachten en docenten de uitdaging om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere soms uiteenlopende wensen en eigenschappen. Voor hen zijn leerlingen geen klant maar vooral een (soms niet) ‘meewerkend voorwerp’. En dat is best moeilijk.

Als studieleider of directeur/coördinator onderwijskwaliteit, kan jij docenten helpen.

KWALITEITSBELEVING

Door de beleving van ‘onderwijsklanten’ gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren.

Uiteraard is ‘beleving’ niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zich zuiver laat vaststellen.

Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je leerkrachten en docenten richting in het werk met mensen die voor hen steeds ‘jonger’ worden.

ZIN & ONZIN

Amplixs creëert kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Door te meten en met rapporten die de kern raken, niet meer niet minder. Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Zo scheiden we de zin van de onzin. En kunnen scholen en instellingen in hun eigen context werken aan gerichte ontwikkeling.

ONDERZOEK IN ONDERWIJS

Sinds jaren helpen wij scholen in uiteenlopende takken van het onderwijs. Denk hierbij aan:

 • primair onderwijs
 • speciaal onderwijs
 • speciaal voortgezet onderwijs
 • hoger onderwijs
 • thuisonderwijs
 • bedrijfsopleidingen

Wij zien grote verschillen per tak en helpen elke organisatie met op maat gesneden metingen en rapporten. Elke onderwijsvisie haar eigen meetlat. Neem contact met ons op, we horen graag hoe we het beste kunnen helpen.

WAT WILLEN WE WETEN?

 • Waarmee helpen we de kinderen?
 • Wat kunnen we doen voor de ouders?
 • Hoe kunnen leerkrachten van elkaar leren?
 • Wat is belangrijk voor studenten?
 • Wat vinden de docenten eigenlijk?
 • Hoe kan thuisonderwijs werken?
 • Waarmee gaan we door ná Corona?