Met inspraak werven
studenten nieuwe studenten

Weet de ambitieuze opleidingscoördinator

STO

Hoger onderwijs

Voor de ambitieuze opleidingscoördinator
vanaf € 1.750,- per project

Het hoger onderwijs staat onder grote invloed van markt en politiek. Elke betrokken burger heeft een opvatting over het hoger onderwijs en elke tien jaar moet alles veranderen. Daarnaast is het aantal studenten in het hoger onderwijs in 30 jaar meer dan verdubbeld.

razendsnelle internationalisering

Meer recent speelt de gigantische internationalisering aan Nederlandse instellingen. Hoe houd je als opleidingscoördinator grip op de kwaliteit van het onderwijs en het succes van de opleiding? Luisteren naar studenten biedt grote kansen.

mensen zijn verschillend

Een op de tien studenten komt inmiddels uit het buitenland, bij creatieve en sociale opleidingen ligt het aandeel al boven een derde. Een spectaculaire stijging van het aantal buitenlandse studenten vindt plaats. Mensen zijn verschillend. En jonge mensen zoeken hun grenzen op.

Studenten zijn rare klanten

Aan docenten de uitdaging om hun lessen steeds opnieuw af te stemmen op groepen met andere kenmerken. Hoor je docenten mopperen over studenten, dan besef je dat studenten voor docenten niet alleen klant maar ook ‘meewerkend voorwerp’ zijn. En dat is best moeilijk.

Beleving van de student

Je kan hen helpen door de beleving van studenten gestructureerd te meten en daar actiegericht op te rapporteren. Luisteren naar studenten biedt grote kansen. Uiteraard is hun beleving niet de enige indicator van kwaliteit. Het is wel een belangrijke. En bovendien een indicator die zuiver is vast te stellen. Focus op de zinvolle feedback en laat de rotzooi buiten beschouwing. Zo geef je docenten richting in de omgang met mensen die in hun beleving steeds ‘jonger’ worden.

Kwaliteit in onderwijs

Er bestaan weinig (betrouwbare) cijfers over onderwijskwaliteit, laat staan over trends in onderwijskwaliteit. Logisch, want wie bepaalt wat kwaliteit is? Sommige studenten beoordelen positief omdat ze denken dat een ‘betere’ opleiding later een hoog salaris oplevert. Sommige studenten zijn negatief, omdat ze een keer géén uitstel hebben gekregen voor een opdracht. En tóch kan je veel van hen leren. Luisteren naar studenten biedt grote kansen. Welke kansen biedt het luisteren naar studenten?

Mond tot mond

Als je kwaliteit serieus neemt en begrijpt dat scholieren (aankomend studenten) hun studiekeuzes voor een groot deel baseren op de verhalen en ervaringen van hun oudere broers en zussen (en van familie en vrienden), dan zie je in het luisteren naar de mening van studenten opeens grote kansen. Kansen om de kwaliteit van het onderwijs te meten en om de aansluiting op de voorkeuren van studenten af te stemmen. Amplixs levert geautomatiseerde rapporten die de zin van de onzin scheiden. 

Evalytics

Een aantal onderwijsinstellingen werkt (voorgeschreven) met Evalytics. Je kunt met Evalytics makkelijk een vragenlijst bij elkaar klikken, maar dat is meestal niet de kerncompetentie van docenten. Daar komt bij dat de rapporten van Evalytics uitsluitend gemiddelden tonen. Je verliest hierdoor snel het zicht op je verbetermogelijkheden.

vertaling naar stuurinformatie

Amplixs helpt organisaties die ‘vastzitten’ aan Evalytics. We hebben een specifieke koppeling geschreven die opgehaalde gegevens uit Evalytics omzet naar compacte, bruikbare, op maat gesneden stuurinformatie. Voor de docent én voor het MT.

– – –

ook interessant voor het onderwijs

Als gevolg van de overheidsmaatregelen rond het Corona-virus, gaat het online onderwijs door. Amplixs wil instellingen daarbij helpen. Daarom bieden wij jullie graag de mogelijkheid om online een link naar een korte vragenlijst te delen. Luisteren naar studenten biedt grote kansen.

flitsevaluatie online onderwijs

Zodat je met de antwoorden in een overzichtelijke rapportage, inzicht krijgt in de kwaliteit van en de ervaringen van jullie studenten én docenten met het online onderwijs. Om te weten wat werkt en ook wat (nog) niet optimaal is.

Studenttevredenheidsonderzoek (STO) voor onderwijskwaliteit

Belangrijkste punten

  • Hoge respons met compacte vragenlijsten
  • Studenten voelen zich serieus genomen
  • Speerpunten voor verbetering van de opleiding helder in kaart
  • Nieuwe studenten ‘organisch’ werven
  • Praktische feedback voor docenten
  • Evalytics koppeling beschikbaar
  • Vanaf € 1.750,- per meting
  • AVG proof

STAP 1: KENNISMAKEN

We werken met een fijne verzameling vakmensen die elkaar graag aanvullen en elkaar ook tegenspreken waar nodig. Daar zijn we best een beetje trots op.

Met plezier laten wij jou zien wat we voor jullie organisatie kunnen doen.

Meer weten over onze visie op onderwijskwaliteit en de meetoplossingen waarmee we jullie opleidingen vooruit kunnen helpen?